Czy dziecko może być świadkiem w sprawie o rozwód?

Kto może mieć lepszą wiedzę o życiu małżonków od dzieci mieszkających ze swoimi rodzicami? Czy jednak dzieci stron mogą być świadkami w sprawach rozwodowych?

Na to pytanie odpowiem w dzisiejszym wpisie.

Ile lat musi mieć dziecko, aby być świadkiem w rozwodzie?

Zgodnie z prawem, przed Sądem nie mogą być świadkami małoletni, którzy nie ukończyli 13 lat oraz dzieci stron, które nie ukończyły lat 17. Jak widać próg jest nieco wyższy dla dzieci, które mogą być emocjonalnie związane ze sprawą. Ten przepis ma charakter bezwzględny, a zatem jest niezależny od woli dziecka i nie może zostać uchylony przez Sąd.

Mowa oczywiście o formalnym przesłuchaniu Sądu w charakterze świadka w procesie. Nie ma natomiast przeszkód, aby wysłuchać zdania dziecka czy to poprzez zawodowego kuratora sądowego (w formie wywiadu środowiskowego) czy też biegłych – psychologów ze specjalistycznej placówki sporządzającej opinię w sprawie rozwodowej.

Wysłuchanie informacyjne dziecka przez Sąd

Sąd ma również możliwość zastosowania tzw. wysłuchania informacyjnego dziecka, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala. Wysłuchanie powinno jednak dotyczyć wyłącznie spraw, które dotyczą dziecka tj. kwestii władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Ponadto, wysłuchanie powinno odbywać się poza salą rozpraw, w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, w obecności biegłego psychologa.

Z tego specyficznego przesłuchania sporządzany jest protokół, z którym strony postępowania mogą się zapoznać. Sąd może zarządzić, że rodzice nie będą obecni przy samym wysłuchaniu dziecka, aby w żaden sposób nie wpływać na jego twierdzenia ani go nie krępować.

W praktyce sądowej wysłuchanie dziecka nie zdarza się jednak zbyt często. Sądy raczej posiłkują się w tej materii innymi dowodowymi jak np. wywiad kuratora czy badanie OZSS (dawniej RODK).

Dziecko, które ukończyło 17 lat, może być już świadkiem w sprawie rozwodowej swoich rodziców. Po pierwsze jednak strona składająca taki wniosek dowodowy powinna mieć na uwadze czy to zdarzenie nie obciąży nadmiernie psychiki takiego dziecka. Pomimo dojrzałego wieku, to może być w końcu traumatyczne przeżycie. Po drugie, trzeba pamiętać, że takie dziecko i tak ma prawo do odmowy składania zeznań. Warto skonsultować więc wcześniej czy dziecko będzie chciało w ogóle zeznawać. Jeśli ma bowiem zamiar odmówić składania zeznań, to lepiej zachować zdrowy rozsądek i nie aplikować mu przykrej wizyty w Sądzie.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807