Co zrobić gdy nie znasz adresu pozwanego?

Straciłeś kontakt ze swoim małżonkiem już dawno temu. Może przebywa on teraz w innym mieście albo zagranicą? Chcesz się rozwieść, ale nie znasz adresu pozwanego.

Co zrobić w takiej sytuacji?

Podanie aktualnego adresu pozwanego to jeden z podstawowych obowiązków powoda przy składaniu pozwu. Jeśli tego nie zrobisz, Sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych. Jeśli nie uzupełnisz braku w terminie tygodnia od otrzymania tego wezwania, Sąd zarządzi zwrot pozwu. Twoje dotychczasowe działanie nie pociągnie więc za sobą żadnych skutków prawnych.

Miejsce zamieszkania pozwanego

Co ważne, w pozwie należy podać aktualny adres zamieszkania strony pozwanej. Miejsce zamieszkania, to miejsce w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Niekoniecznie musi to być więc adres zameldowania, choć gdy taki podasz, to masz już mocny argument, że dopełniłeś obowiązku ustalenia adresu strony przeciwnej.

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy nie masz kompletnie żadnego adresu, bo pozwany już dawno się wymeldował i słuch o nim zaginął? Wtedy na twoich barkach spoczywa obowiązek wykazania, że adres pozwanego jest nieznany, pomimo iż podjąłeś wszelkie możliwe działania, celem jego ustalenia. Jakie więc działania powinieneś podjąć?

Gdzie szukać adresu pozwanego?

W pierwszej kolejności możesz zwrócić się do Centralnego Biura Adresowego w wydziale udostępnienia informacji w Departamencie Spraw Obywatelskich MSWiA z wnioskiem o udostępnienie informacji o aktualnym miejscu zameldowania (stałego bądź tymczasowego) pozwanego. Należy w tym celu podać jego PESEL, a tytułem uzasadnienia opisać, iż z uwagi na postępowanie sądowe przeciwko tej osobie konieczne jest podanie jej adresu.

Z podobnym wnioskiem możesz też zwrócić się do wydziału spraw obywatelskich w każdym urzędzie miasta lub gminy, jeśli masz podejrzenie, że pozwany może przebywać i być zameldowany na terenie tego miasta lub gminy. Ważne dla Ciebie dane mogą bowiem znajdować się w rejestrze mieszkańców.

Jeśli pozwany prowadził do tej pory życie przestępcze, możesz wystąpić z wnioskiem do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji dot. jego osoby, ponieważ aktualne miejsce pobytu pozwanego może znajdować się w areszcie śledczym bądź zakładzie karnym.

Jeśli pozwany prowadził natomiast działalność gospodarczą w formie spółki i zasiadał w jej zarządzie, być może uda Ci się znaleźć jego adres w Krajowym Rejestrze Sądowym, zamawiając akta tej spółki do czytelni sądowej.

Wreszcie jeśli wyżej wymienione sposoby zawiodą, powinieneś złożyć wniosek do Sądu o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Sąd zbada wówczas, czy ustalenie miejsca pobytu pozwanego nie było możliwe z przyczyn obiektywnych. Jeśli Sąd uzna, że dołożyłeś należytej staranności i miejsca pobytu strony przeciwnej nie da się stwierdzić, to ustanowi wówczas kuratora, który będzie reprezentował w procesie stronę pozwaną.

Dzięki ustanowieniu kuratora, Sąd może nadać sprawie dalszy bieg, a zatem brak adresu pozwanego nie będzie ostatecznie przeszkodą dla rozwodu.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807