Zwrot kosztów związanych z ciążą i porodem

Spodziewacie się dziecka, ale nie jesteście małżeństwem. Ojciec dziecka nie poczuwa się do pokrycia żadnych wydatków związanych z ciążą i porodem. Czy matka dziecka może zmusić ojca do partycypowania w tych kosztach?

Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Na pewno nie należy bezbronnie czekać. Brak formalnej relacji małżeńskiej nie ma tutaj żadnego znaczenia. Powinnaś złożyć pozew do Sądu i domagać się od ojca zwrotu kosztów związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. To świadczenie ma charakter alimentacyjny, ale często jest też dochodzone w postępowaniu o ustalenie ojcostwa. Oczywiste jest, że możliwości zarobkowe matki w okresie ciąży i porodu spadają, a więc ojciec dziecka powinien w takiej sytuacji w znacznym stopniu wziąć na siebie ciężar jej utrzymania.

Dodatkowo, matka dziecka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące, ale tylko „z ważnych powodów”. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że „korzystanie przez matkę z bezpłatnego urlopu w celu sprawowania opieki nad dzieckiem może stanowić ważną przyczynę żądania udziału ojca w kosztach jej utrzymania przez czas dłuższy niż 3 miesiące” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23.04.1976r., III CZP 20/76). Do przedłużenia trzymiesięcznego okresu może dojść również w przypadku choroby matki bądź komplikacji po porodzie.

Zwrot wydatków związanych z porodem od ojca dziecka

Natomiast jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Ciężar dowodu spoczywa oczywiście na matce, która powinna precyzyjnie oznaczyć wysokość strat i wydatków, przedkładając na tę okoliczność stosowne dokumenty.

Do wydatków takich zaliczamy m.in.: koszty opieki medycznej (w tym dojazdów do lekarza), odżywiania (witamin, medykamentów itd.), odzieży ciążowej, wyposażenia dla dziecka (tzw. „wyprawka”: wózek, łóżeczko, ubranka, pieluszki itd.). Warto pamiętać, że wszystkie wyżej wymienione roszczenia przedawniają się z upływem trzech lat od dnia porodu.

Zwrot wydatków od ojca dziecka przed porodem

Matka może domagać się od ojca zapłaty pieniędzy na wyżej wymienione cele jeszcze przed porodem. Ojcostwo dziecka musi zostać jednak uwiarygodnione przed Sądem. Czyli inaczej mówiąc – muszą istnieć dowody na to, że pozwany mężczyzna jest ojcem dziecka, które ma się dopiero urodzić.  Termin i sposób zapłaty konkretnej sumy pieniężnej zostanie oznaczony przez Sąd w wyroku.

Jak widać, masz więc w ręku realne instrumenty, którymi możesz dochodzić swoich żądań od ojca dziecka. Brak małżeństwa nie jest w tym zakresie żadną przeszkodą. Najważniejsze jednak, aby dokładnie przygotować się do takiego postępowania i przekonująco przedstawić swoje roszczenia i ich wysokość.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807