Zmiana powództwa o alimenty

Jeśli między stronami nie dojdzie do zawarcia ugody, to proces o alimenty może mocno rozciągnąć się w czasie. Jak w każdym postępowaniu Sąd będzie musiał przeprowadzić wszystkie dowody i dopiero po ich analizie wydać wyrok. Może się więc zdarzyć, że jeszcze w trakcie tego samego procesu zmienią się istotne okoliczności np. sytuacja finansowa jednej ze stron. Czy można zatem w trakcie sprawy zmienić swoje pierwotne żądanie z pozwu?

W procesie cywilnym istnieje możliwość zmiany powództwa. Oznacza to, że powód może wystąpić z nowym roszczeniem zamiast lub obok roszczenia pierwotnego. W razie zmiany okoliczności jeszcze w trakcie postępowania sądowego można więc rozszerzyć swoje powództwo, domagając się przykładowo zasądzenia wyższej kwoty pieniężnej.

Czy można rozszerzyć powództwo o alimenty?

Można powiedzieć, że sprawy alimentacyjne także w tym zakresie są uprzywilejowane. W tych sprawach zmiana może nastąpić w formie ustnej do protokołu rozprawy, podczas gdy w pozostałych sprawach cywilnych konieczne jest złożenie pisma procesowego. Ponadto, zwykle rozszerzenie powództwa wiąże się z wezwaniem do uzupełnienia opłaty sądowej od pozwu. Natomiast w przypadku alimentów aktualne pozostaje zwolnienie strony uprawnionej od ponoszenia kosztów sądowych, a zatem także rozszerzenie powództwa alimentacyjnego nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Z doświadczenia powiem, że lepiej postrzegane przez Sądy jest konsekwentne popieranie swojego stanowiska niż jego modyfikacja. Ale jeśli już zmieniamy swoje żądanie, to powinniśmy jednoznacznie wykazać, że przyczyna tej zmiany rzeczywiście powstała po złożeniu pozwu. Trzeba zatem Sądowi pokazać co konkretnie się zmieniło, kiedy ta zmiana nastąpiła i w związku z tym dlaczego rozszerzamy powództwo.

Jeżeli starannie nie wykażemy powyższych okoliczności, to Sąd może dojść do przekonania, że strona po prostu postanowiła nieco więcej „ugrać” w toczącym się postępowaniu. Taka zmiana powództwa pozbawiona uzasadnienia nie będzie więc wiarygodna i może skutkować oddaleniem żądania.

Przyczyny zmiany żądania w sprawie o alimenty

Zdarzają się jednak przypadki losowe bądź trudne do przewidzenia, kiedy zmiana powództwa będzie jak najbardziej zasadna. Może tak być np. w przypadku utraty pracy bądź dochodu przez jednego z rodziców dziecka czy zmiany stanu zdrowia dziecka bądź rodzica w trakcie toczącego się postępowania. Zmiana musi dotyczyć oczywiście okoliczności istotnych z punktu widzenia wyroku alimentacyjnego, a zatem uzasadnionych potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Warto pamiętać też o pewnej wskazówce – jeśli wiemy, że jakiś wydatek pojawi się w najbliższej przyszłości, to warto zasygnalizować go już w pozwie. Wprawdzie sędziowie zawsze mają obowiązek badać aktualną sytuację stron i nie lubią wdawać się w spekulacje co do potencjalnych wydatków, to jednak w przypadku długotrwałego procesu zawsze w trakcie przesłuchania stron (zwykle na koniec postępowania) można powołać się na okoliczność, która została już wcześniej wymieniona w pozwie. A wyrok Sądu powinien być aktualny na chwilę zamknięcia rozprawy.

Jak widać zmiana istotnych okoliczności w trakcie procesu alimentacyjnego, może znaleźć odbicie w zmianie żądania pozwu. Powód nie jest więc związany swoim stanowiskiem raz na zawsze. Nie musi on też wytaczać nowego powództwa o podwyższenie alimentów, aby dopiero wtedy zaktualizować swoje roszczenie. Przy każdej modyfikacji żądania należy jednak pamiętać, aby miała ona swoje uzasadnienie w rzeczywistej zmianie w sytuacji stron po wytoczeniu powództwa.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807