Podział majątku wspólnego przy rozwodzie

Wydaje mi się, że poruszałem tę kwestię przy okazji innych wpisów, ale z uwagi na powtarzające się pytania klientów postanowiłem poświecić temu tematowi osobny tekst.

Czy podział majątku wspólnego małżonków jest dopuszczalny w postępowaniu o rozwód?

Nie da się ukryć, że dla małżonków jest to kuszące rozwiązanie. Można by za jednym zamachem załatwić dwie ważne sprawy życiowe. Niestety w praktyce zdarza się to bardzo rzadko. W realiach sądowych aby podział majątku wspólnego w postępowaniu o rozwód był możliwy potrzebna jest pełna zgoda małżonków co do tego podziału. Oznacza to, że małżonkowie muszą być zgodni co do składu majątku wspólnego (jakie rzeczy są wspólne) , jego wartości (ile te rzeczy są warte) oraz sposobu podziału (komu poszczególne rzeczy zostaną przyznane).

W przeciwnym razie Sąd rozwodowy pozostawi wniosek o podział majątku bez rozpoznania. Jednoczesne prowadzenie sprawy o rozwód i spornego podziału majątku skutkowałoby z pewnością nadmiernym przedłużeniem postępowania. Wystarczy bowiem popatrzeć jak długo trwają sporne sprawy rozwodowe i działowe, gdy są prowadzone osobno. Połączenie tych postępowań przy braku zgody stron co do podziału majątku, właściwie z góry oznaczałoby co najmniej kilkuletni proces.

Rozdzielność majątkowa

Co więc mogą zrobić małżonkowie, jeśli chcieliby przyśpieszyć sprawę o podział majątku? Czy muszą czekać do zakończenia sprawy rozwodowej? Odpowiedź brzmi: Nie muszą. Małżonkowie powinni wówczas w odrębnym postępowaniu przed Sądem lub notariuszem znieść ustawową wspólność majątkową, wprowadzając ustrój rozdzielności majątkowej. Następnie będzie już możliwe złożenie do Sądu rejonowego wniosku o podział majątku przez każdego z małżonków, niezależnie od tego czy małżonkowie są zgodni co do kwestii podziału czy też nie.

Jeśli rozdzielności majątkowej nie uda się ustanowić, to wówczas małżonkowie muszą czekać z wnioskiem o podział majątku na koniec sprawy rozwodowej. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego z mocy prawa powstaje między byłymi małżonkami rozdzielność majątkowa i wówczas można już dokonać podziału majątku wspólnego.

 Z wnioskiem o podział majątku można wystąpić w każdym czasie. Może to być np. miesiąc po rozwodzie, ale może to też być np. 10 lat. Prawo nie przewiduje tutaj żadnego terminu końcowego, więc wszystko zależy od stanowiska stron. A właściwie to nawet jednej strony, bo wniosek o podział majątku może złożyć każdy z małżonków. Nie trzeba do tego wspólnego działania małżonków. Kiedy będzie właściwy moment na złożenie wniosku o podział majątku – czy lepiej wcześniej czy później? To już zależy od indywidualnych preferencji zainteresowanego podziałem majątku i nie ma tutaj żadnej generalnej reguły.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807