Nakaz wypłaty wynagrodzenia drugiemu małżonkowi

W ostatnim wpisie wspominałem, że znam jeszcze jeden sposób na wyegzekwowanie od małżonka (który nie chce dobrowolnie utrzymywać rodziny) środków pieniężnych na zaspokojenie potrzeb rodziny.

Jaki to sposób?

Można złożyć w Sądzie wniosek o nakazanie, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Co w takim postępowaniu należy wykazać?

Małżonek nie zaspokaja potrzeb rodziny

Przede wszystkim trzeba skutecznie udowodnić, że taki małżonek nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. A zatem należy wykazać, że małżonek nie wywiązuje się z obowiązku finansowego łożenia środków na utrzymanie rodziny, jak również nie wykonuje osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i prowadzaniu gospodarstwa domowego.

Jest to o tyle skomplikowane, że w tym samym postępowaniu należy jednocześnie wykazać, że małżonkowie w dalszym ciągu pozostają we wspólnym pożyciu. Jest to bowiem konieczna przesłanka, aby mogło dojść do wydania w/w nakazu. O ile więc w przypadku gdy małżonek wyprowadził się ze wspólnego domu dość łatwo jest udowodnić brak łożenia środków na utrzymanie rodziny, to jednak w przypadku, gdy w domu dalej pozostaje – nie jest to już takie proste. Wskutek tak skonstruowanego przepisu w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w praktyce mogą pojawić się tutaj trudności dowodowe. Poza może ewidentnymi przypadkami, gdy jeden z małżonków zmaga się z problemami alkoholowymi, hazardem lub przejawia inne dysfunkcje.

Gdyby małżonek wyprowadził się z domu dopiero po wydaniu takiego nakazu, to wówczas nakaz ten zachowuje moc wiążącą. Choć muszę jeszcze wspomnieć, że Sąd może w dowolnym momencie na wniosek każdego z małżonków zmienić lub uchylić taki nakaz, jeśli uzna to za stosowne.

Jakie zatem są wnioski z tych rozważań?

Chyba takie, że skuteczniejszy jest jednak sposób, który przedstawiłem w poprzednim wpisie, czyli wystąpienie do Sądu o zasądzenie od małżonka (uchylającego się od utrzymania rodziny) stosownej kwoty pieniężnej tytułem środków na zaspokojenie potrzeb rodziny jako świadczenie o charakterze alimentacyjnym na podstawie art. 27 KRiO. Nie ma bowiem w tym przypadku znaczenia to, czy wspólne pożycie między małżonkami trwa nadal czy też nie.

Przyspieszenie egzekucji od małżonka

Celem postępowania o nakazanie zapłaty wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka jest przede wszystkim przyspieszenie egzekucji. Środki dla rodziny zostają wówczas przekazane przez pracodawcę w trybie natychmiastowym z pominięciem postępowania przed komornikiem. Niemniej jednak przesłanki tego przepisu, a w szczególności konieczność dalszego trwania wspólnego pożycia przy jednoczesnym braku zaspokajania potrzeb rodziny, nie ułatwia stronom dochodzenia tego żądania.

Oczywiście, biorąc pod uwagę konkretne okoliczności danej sprawy, nie da się jednak wykluczyć, że nakaz zapłaty wynagrodzenia będzie najlepszym środkiem obronnym. Dlatego każdą sprawę należy analizować indywidualnie i dopasować do niej najskuteczniejszy środek działania.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807