Jak zaskarżyć postanowienie o zabezpieczeniu alimentów?

Otrzymałeś postanowienie o zabezpieczeniu alimentów i nie zgadzasz się z nim? Czy można je zaskarżyć i w jaki sposób? Czy takie postanowienie Sądu jest od razu wykonalne czy wniesienie środka odwoławczego wstrzymuje jego wykonalność?

Już na początku procesu Sąd może udzielić zabezpieczenia alimentów, jeśli strona powodowa złożyła taki wniosek, a Sąd uznał go za słuszny. Sąd wydaje wówczas postanowienie, w którym ustala wysokość alimentów na czas trwania postępowania sądowego. Z takim orzeczeniem może nie zgodzić się zarówno strona powodowa (uznając kwotę za zbyt niską), jak i pozwana (uznając ją za zbyt wysoką).

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów

Z moich obserwacji wynika, że jednak znacznie częściej to strona pozwana zaskarża postanowienie o zabezpieczeniu. Nie jest to zaskakujące, ponieważ często strona pozwana otrzymuje pozew o alimenty już wraz z postanowieniem Sądu o zabezpieczeniu (wydanym na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron).

Można mieć pewne wątpliwości co do takiej praktyki Sądu, ponieważ w rzeczywistości Sąd nie daje wówczas szansy pozwanemu się wypowiedzieć, nie zna obiektywnie jego sytuacji, a już nakazuje mu płacić określoną sumę pieniężną na podstawie twierdzeń strony powodowej. Z drugiej strony podnosi się z kolei argument, że alimenty są świadczeniem, które musi być uregulowane niezwłocznie, ponieważ dotyczy podstawowych potrzeb życiowych dziecka i nie ma czasu na oczekiwanie aż pozew zostanie skutecznie doręczony i pozwany na niego odpowie.

Każdy ma tutaj swoje racje. Z punktu widzenia procesowego, uważam jednak, że Sąd powinien najpierw wysłuchać obie strony i dopiero potem podejmować decyzję. Nawet tymczasową, jaką jest postanowienie o zabezpieczeniu. Niemniej jednak, każdy ma tutaj prawo do własnego stanowiska.

Czy zażalenie wstrzymuje postanowienie o zabezpieczeniu

 

Co więc zrobić, gdy już takie postanowienie zostało przez pozwanego odebrane? Należy złożyć w terminie 7 dni wniosek o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia takiego postanowienia. Wniosek ten podlega opłacie sądowej 100 zł (tylko w przypadku pozwanego, bo powód w sprawie o alimenty jest zwolniony od tej opłaty), którą trzeba przelać na konto Sądu, a potwierdzenie zapłaty dołączyć do wniosku o uzasadnienie.

Następnie Sąd sporządzi pisemne uzasadnienie postanowienia – zazwyczaj dzieje się to w przeciągu ok 2-3 tygodni od złożenia wniosku o uzasadnienie. To uzasadnienie jest wysyłane do strony, która o nie wnioskowała. Jeśli odebrałeś uzasadnienie, to wówczas masz 7 dni na wniesienie zażalenia do Sądu, liczone od dnia odebrania uzasadnienia. W zażaleniu należy podnieść wszystkie argumenty kwestionujące postanowienie o zabezpieczeniu, jak również złożyć wniosek formalny o zmianę postanowienia o zabezpieczeniu poprzez np. oddalenie wniosku o zabezpieczenie w całości.

Co istotne – postanowienie o zabezpieczeniu jest wykonalne w dalszym ciągu, nawet pomimo zaskarżenia go zażaleniem. Oznacza to, że trzeba się do niego stosować i płacić sumę ustaloną zabezpieczeniem aż do czasu rozpatrzenia zażalenia. Samo wniesienie zażalenia nie wstrzymuje więc wykonalności i skuteczności postanowienia o zabezpieczeniu. Pozostaje zatem liczyć na pozytywne orzeczenie Sądu II instancji rozpatrującego zażalenie. Aby zażalenie mogło mieć szansę na powodzenie, powinno być jednak starannie i profesjonalnie przygotowane.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne. 

tel.: 693 253 807                                                                      

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807