Co to jest Fundusz Alimentacyjny?

Masz zasądzone alimenty na dziecko, ale zobowiązany rodzic ich nie płaci i żadne środki dyscyplinujące nie działają? Nie wiesz co zrobić, aby uzyskać przynajmniej część kwoty, która należy się tytułem alimentów?

Posłuchaj zatem o Funduszu Alimentacyjnym, czyli ostatniej desce ratunku dla osób uprawnionych do alimentów.

Fundusz Alimentacyjny ma za zadanie rekompensować straty w budżecie rodziny, które powstają wskutek niepłacenia alimentów przez osobę zobowiązaną. Prościej mówiąc – jeśli alimentów nie płaci dłużnik, to za niego płaci Fundusz Alimentacyjny. Oczywiście nie wszystko jednak wygląda tak kolorowo. Budżet państwa nie wytrzymałby zapewne takiego obciążenia, aby pokrywać wszystkie zobowiązania dłużników alimentacyjnych. Dlatego właśnie stworzono szereg przesłanek, które decydują o tym czy alimenty z Funduszu zostaną przyznane konkretnej rodzinie.

Fundusz Alimentacyjny – kryterium dochodowe

Pierwsze kryterium ma charakter dochodowy. O świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego może się ubiegać członek rodziny, w której miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza obecnie 725 zł.

Za członka rodziny uznaje się w tym przypadku: osobę uprawnioną (czyli dziecko lub osobę niepełnoprawną), rodzica osoby uprawnionej, małżonka rodzica (a także osobę, z którą rodzic wychowuje wspólnie dziecko), dzieci w wieku do 25 roku życia oraz dzieci, które ukończyły 25 lat otrzymujące świadczenie z funduszu alimentacyjnego lub posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.  Na potrzeby tego wyliczenia nie zalicza się natomiast za członka rodziny np. osoby zobowiązanej do alimentów czy dziecka pozostającego w związku małżeńskim.

Limit kwotowy

Niestety nie jest też tak, że Fundusz Alimentacyjny wypłaca zasądzone alimenty w całości. Górny limit kwotowy to 500 złotych miesięcznie na jedno dziecko (bądź osobę niepełnosprawną). Jeśli zatem na dziecko zasądzone są alimenty w kwocie 400 złotych miesięcznie, to wówczas Fundusz wypłaci całą tę kwotę. Jeśli jednak alimenty według orzeczenia Sądu wynoszą 800 złotych, to dziecko z Funduszu otrzyma jedynie 500 zł, bo taka jest kwota maksymalna.

Ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego mogą korzystać dzieci do lat 18, a także dzieci do 25 roku życia, które w dalszym ciągu się uczą. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne (z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności), to alimenty z Funduszu przysługują im bez względu na wiek.

Bezskuteczność egzekucji

Kolejny warunek, jaki trzeba spełnić aby otrzymać alimenty z Funduszu, to wykazać, iż egzekucja względem rzeczywistego dłużnika alimentacyjnego okazała się bezskuteczna. Za bezskuteczną uznaje się egzekucję, w której komornik nie wyegzekwował pełnej należności alimentów za okres co najmniej dwóch miesięcy. Za bezskuteczną można też uznać egzekucję, która nie może być przeprowadzona, ponieważ dłużnik przebywa zagranicą i nie jest znane jego miejsce stałego pobytu.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego są przyznawane na okres jednego roku. Po upływie tego czasu dochodzi do ponownej weryfikacji kryterium dochodowego. Wnioski należy składać do urzędu gminy bądź ośrodka pomocy społecznej. Tam też przeważnie znajdują się niezbędne formularze, które należy wypełnić, w tym do Urzędu Skarbowego czy ZUS-u. Wniosek powinien być rozpatrzony w terminie 30 dni od skompletowania i złożenia dokumentów.

W razie pozytywnej decyzji organu świadczenie jest przyznawane od 1 października do 30 września kolejnego roku. Wnioski na nowy okres są przyjmowane od 1 sierpnia. W przypadku decyzji odmownej strona ma prawo złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807