Brak porozumienia rodziców co do spraw dziecka. Co zrobić?

Różnice zdań rodziców co do przyszłości dziecka są bardzo często spotykanym zjawiskiem. Mimo wszystko, zwykle udaje się wypracować jakiś kompromis. Co jednak w przypadku, gdy rodzice w żaden sposób nie są w stanie dojść do porozumienia? Dzisiaj trochę o postępowaniu sądowym dotyczącym rozstrzygnięcia w istotnych sprawach dziecka.

Zasada samodzielności rodziców

Zacznę od tego, że każde z rodziców jest uprawnione do wykonywania władzy rodzicielskiej i podejmowania decyzji w sprawach dziecka. Co do zasady – każde z rodziców może więc w bieżących sprawach działać w imieniu dziecka samodzielnie. To nasz punkt wyjścia. Teraz przejdźmy do odstępstw od tej reguły.

Po pierwsze, może być tak, że Sąd pozbawi jednego z rodziców władzy rodzicielskiej bądź ograniczy jego prawa w tym zakresie. W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej rodzic traci uprawnienia do decydowania o losach dziecka i wówczas wszelkie decyzje podejmuje drugi rodzic, przy którym władza rodzicielska pozostała.

Natomiast w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, może on zwykle współdecydować o istotnych sprawach dziecka, a w pozostałym zakresie bieżące decyzje, bez obowiązku konsultacji, podejmuje drugi rodzic z pełnią władzy rodzicielskiej.

Po drugie, może dojść do sytuacji, kiedy oboje rodziców mają pełnię władzy rodzicielskiej (nikt nie ma ograniczonych praw), a między rodzicami doszło do konfliktu. Jeśli sprawa dotycząca dziecka ma charakter istotny, to wówczas decyzję może podjąć Sąd opiekuńczy. Ta decyzja jest ostateczna i rodzice muszą się do niej zastosować.

Co to są istotne sprawy dziecka?

W przepisach nie znajdziemy definicji „istotnych spraw dziecka”, niemniej jednak na podstawie praktyki sądowej można wyróżnić tutaj przykładowe zagadnienia takie jak: zdrowie (wybór sposobu leczenia czy lekarza), edukacja (wybór szkoły i kierunku kształcenia), ustalenie miejsca pobytu i zameldowania dziecka, zmiana nazwiska dziecka, wyrobienie paszportu dla dziecka i zgoda na wyjazd zagraniczny.

To dość standardowe wyliczenie, ale można wyobrazić sobie również inne istotne sprawy dziecka. Rodzice w razie konfliktu mają prawo domagać się ich rozstrzygnięcia przez Sąd. Słyszałem o przypadkach, kiedy rodzice zakładali w Sądzie sprawy o to, w jakiego rodzaju zajęciach ma uczestniczyć dziecko w wolnym czasie. Jeden z rodziców liczył na zajęcia sportowe, a drugi na bardziej naukowe. Ostatecznie ten dylemat musiał rozstrzygnąć Sąd opiekuńczy.

Rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka

Jak wygląda procedura rozstrzygania przez Sąd o istotnych sprawach dziecka? Zacząć trzeba od złożenia wniosku do Sądu opiekuńczego, w którym wskaże się na czym polega problem i jakiego rozstrzygnięcia rodzic się domaga. Opłata sądowa od takiego wniosku jest stała i wynosi 40 złotych.

Można powiedzieć, że jest to normalne postępowanie sądowe, w którym Sąd prowadzi postępowanie dowodowe, przesłuchuje strony, a następnie wydaje rozstrzygnięcie. Sąd będzie orzekał, mając na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. Orzeczenie Sądu opiekuńczego zastępuje zgodę rodzica w przypadku, gdy była ona wymagana do danej czynności, a rodzic bezpodstawnie nie chciał jej udzielić.

Na koniec pozostaje jedynie zaapelować do rodziców o zdrowy rozsądek. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są przypadki kiedy uruchomienie tej procedury jest konieczne (np. w przypadku uzyskania paszportu dla dziecka). Niemniej jednak, gdy jest to możliwe – zawsze najlepszym rozwiązaniem dla dziecka jest kompromis rodziców.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel.: 693 253 807                                                                      

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807