Prawo gospodarcze – kompleksowa oferta dla firm

Prawo gospodarcze

Sprawy, których na co dzień się podejmuję, dotyczą również prawa gospodarczego. Podmioty, które prowadzą działalność na terenie takich miast jak Kraków czy Chrzanów mogą liczyć na moje wsparcie w wielu kwestiach. Pomagam m.in. przy:

  • przygotowaniu projektów umów i statutów oraz regulaminów,
  • przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS,
  • rejestracji spółek w KRS i dokonywaniu wszelkich zmian w KRS,
  • sporządzaniu i opiniowaniu umów,
  • negocjowaniu umów,
  • prowadzeniu spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
  • windykacji należności na każdym etapie postępowania,
  • opracowywaniu pozwów, w tym o wydanie nakazu zapłaty
  • reprezentowaniu firm przed organami administracji samorządowej i rządowej.

Ponadto podmioty gospodarcze mogą liczyć z mojej strony na zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami egzekucyjnymi. Podejmuję się również zleceń związanych z ochroną przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji.

Rozwiązania chroniące podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze głównie z Krakowa czy Chrzanowa, które zdecydują się powierzyć mi opiekę z zakresu prawa gospodarczego mogą liczyć na rozwiązania, które przede wszystkim będą chronić ich interesy majątkowe. Wnikliwie i dogłębnie analizuję każdy przypadek, aby nie narazić klientów na niepotrzebne koszty i straty. Dzięki bieżącej i odpowiedzialnej pomocy prawnej można uniknąć bowiem wielu przykrych konsekwencji w prowadzonej działalności, w tym także wiążących się z innymi dziedzinami prawa takimi jak np: prawo pracy czy prawo konkurencji.