Sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym

W zakresie prawa cywilnego mieszczą się także sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym. Takimi sprawami również zajmuje się moja kancelaria prawna, działająca głównie na terenie Krakowa i Chrzanowa. Klientom, którzy potrzebują pomocy prawnej w tej tematyce służę kompleksowymi poradami prawnymi oraz pomocą w każdej kwestii, która związana jest z procesem windykacyjnym. Mam świadomość, że nie są to łatwe sprawy i często ciągną się one latami. Przed wszczęciem działań w zakresie odzyskania należności ważne jest więc uzyskanie wiarygodnych informacji na temat tego, jakim majątkiem dysponuje dłużnik – dotyczy to zarówno ruchomości i nieruchomości, jak i wszelkich innych praw majątkowych. Sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym najczęściej dotyczą odzyskiwania należności m.in. umów cywilno-prawnych, nierozliczonych faktur, wynajmu lokali czy rozliczenia innych kontraktów.

Działanie w ochronie interesów wierzyciela

Postępowanie egzekucyjne wiąże się z różnego rodzaju działaniami podejmowanymi w celu ochrony interesów strony. Na podstawie tytułu wykonawczego, jakim jest przykładowo prawomocny wyrok sądu, wierzyciel może domagać się egzekucji swojego roszczenia od dłużnika, czyli osoby, która zalega mu najczęściej z oddaniem określonej kwoty pieniędzy.

Świadczone przez moją kancelarię adwokacką porady prawne obejmują m.in. omówienie procedury odzyskiwania należności – od złożenia wniosku o klauzulę wykonalności, przez złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji przed komornikiem, aż do zakończenia postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z prawem wobec dłużnika można zastosować różnego rodzaju środki przymusu, w tym:

  • skierowane bezpośrednio do majątku dłużnika – np. egzekucja z ruchomości, z nieruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego,
  • mające na celu wywołanie konkretnego zachowania się dłużnika – np. odebranie rzeczy dłużnikowi, do której wydania został zobowiązany.

Pomoc prawna, jaką oferuje moja kancelaria adwokacka z Krakowa w sprawach związanych z postępowaniem egzekucyjnym polega więc na:

  • przygotowaniu wniosku o wszczęcie, wstrzymanie, zawieszenie, lub wznowienie egzekucji,
  • czuwaniu nad pracą komornika wykonującego tytuł egzekucyjny oraz wspieranie go w podejmowanych czynnościach,
  • przygotowaniu skargi na działania komornika,

Pomoc prawna na każdym etapie windykacji

Prowadzona przeze mnie kancelaria prawna prowadzi postępowania egzekucyjne dla klientów m.in. z Krakowa czy Chrzanowa. Oferowana przeze mnie pomoc prawna dotyczy każdego z etapów windykacji. Oczywiście w pierwszej kolejności należy zadbać o uzyskanie prawomocnego wyroku sądowego, a dopiero w dalszej kolejności można myśleć o postępowaniu egzekucyjnym i skierowaniu wniosku do komornika. Na kolejnym etapie można jeszcze rozważać skierowanie do sądu skargi na konkretną czynność komornika, która naruszyła interes danej osoby.

Moja kancelaria adwokacka z Krakowa działa zarówno na zlecenie wierzycieli, jak i dłużników. Moją rolą jako adwokata jest to, aby prawa stron były poszanowane także w postępowaniu egzekucyjnym.