Z jaką datą Sąd zasądzi alimenty?

Czy Sąd w wyroku określa datę od kiedy obowiązują alimenty? Jaka to będzie data? Wniesienia powództwa czy może uprawomocnienia się wyroku? Dzisiaj odpowiem na te pytania.

W wyroku, w którym Sąd zasądza alimenty oczywiście zostanie określona data powstania takiego obowiązku alimentacyjnego, jak również termin płatności alimentów (np. 10-ty dzień każdego miesiąca). Inna jest praktyka sądów, gdy alimenty zasądzane są wyroku w sprawie wyłącznie o alimenty, a inna gdy alimenty są zasądzane w ramach wyroku rozwodowego.

Od kiedy obowiązują alimenty

 

W sprawach wyłącznie o alimenty Sąd w wyroku końcowym zazwyczaj zasądza je od daty wniesienia powództwa. Przykładowo: Pozew o alimenty zostaje wniesiony w sierpniu 2023r., wyrok zapada w marcu 2024r. – alimenty będą zasądzone od sierpnia 2023r. Jeżeli w trakcie procesu strona pozwana nie płaciła w ogóle alimentów, to wówczas będzie musiała wyrównać je za okres trwania postępowania (czyli w naszym przykładzie za te osiem miesięcy od sierpnia 2023r. do marca 2024r.).

Inną rzeczą jest to, że w takich sprawach bardzo często występuje się z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu, o czym już kiedyś pisałem. Jeśli zostanie wydane takie zabezpieczenie i strona pozwana płaci alimenty zgodnie z tym zabezpieczeniem przez cały czas procesu, a w wyroku końcowym kwota alimentów będzie równa zabezpieczeniu, to obowiązek wyrównania nie powstanie. Zdarza się jednak też, że kwota końcowa z wyroku jest wyższa niż w zabezpieczeniu. Wówczas strona pozwana musi wyrównać różnicę za każdy miesiąc trwania procesu.

Data powstania obowiązku alimentacyjnego

 

Inaczej sytuacja wygląda w sprawach rozwodowych. W rozwodzie Sąd zasądza alimenty od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Sąd rozwodowy nie powraca, więc do daty wniesienia powództwa i tutaj obowiązek wyrównania nie powstanie. Dlatego szczególnie ważne jest, aby w sprawach rozwodowych składać wnioski o zabezpieczenie alimentów na czas procesu, bo one mogą właśnie zabezpieczyć otrzymywanie alimentów aż do daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Bez takiego wniosku, alimenty za okres trwania procesu mogą bezpowrotnie przepaść.

Po rozwodzie tytułem wykonawczym, który może być egzekwowany będzie już oczywiście sam wyrok rozwodowy zawierający alimenty. Do komornika zawsze należy przedłożyć oryginał tytułu wykonawczego (wyroku Sądu lub postanowienie Sądu o zabezpieczeniu). Na podstawie tego dokumentu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności możliwe będzie prowadzenie egzekucji alimentów.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne. 

tel.: 693 253 807                                                                      

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807