Wywiad kuratora w sprawie o rozwód

Czy w sprawie o rozwód konieczny jest wywiad kuratora? Czy Sąd w każdej sprawie zleca przeprowadzenie wywiadu kuratora? W jaki sposób można ewentualnie tej czynności uniknąć? Dzisiejszy wpis poświęcam tej właśnie kwestii.

W sprawie o rozwód małżonków, którzy posiadają małoletnie dzieci – Sąd jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej jednego dowodu na okoliczność sytuacji opiekuńczo – wychowawczej małoletnich dzieci. Sąd sprawdza w ten sposób czy sytuacja dziecka w związku z rozwodem rodziców jest stabilna i czy dobro dziecka nie ucierpi w związku z rozwodem rodziców.

Dowód na okoliczność sytuacji dzieci

 

Takim dowodem może być wywiad kuratora sądowego, który może zostać zlecony do przeprowadzenia przez Sąd w miejscu zamieszkania każdej ze stron. Małżonków odwiedzi więc wówczas jednorazowo kurator sądowy, który sprawdzi warunki mieszkaniowe i bytowe dziecka, porozmawia z każdym z rodziców na temat dziecka, a następnie sporządzi raport dla Sądu, w którym opisze swoje spostrzeżenia.

Nie należy się takiego wywiadu kuratora obawiać, lecz trzeba po prostu z kuratorem współpracować i udzielić mu informacji, których oczekuje. Taka wizyta jest co do zasady niezapowiedziana. Gdyby zdarzyło się jednak tak, że kurator sądowy nikogo nie zastanie, to wówczas pozostawia zwykle w skrzynce pocztowej informację z prośbą o kontakt. Wtedy najczęściej dochodzi do umówienia wizyty.

Czy można uniknąć wywiadu kuratora sądowego

Jeżeli wizyta kuratora miałaby być dla Ciebie stresująca, to warto zaznaczyć, że w wielu przypadkach można jej uniknąć. Sędziowie coraz częściej akceptują, aby jako dowód dot. sytuacji opiekuńczo – wychowawczej posłużyły zeznania świadka. W takim przypadku trzeba w pozwie wskazać imię, nazwisko i adres świadka, który będzie wezwany na rozprawę sądową wraz ze stronami i wówczas opowie on o aktualnej sytuacji dziecka.

Taka wizyta świadka w sądzie jest zazwyczaj raczej dość krótka. Przesłuchanie trwa ok. 5-10 minut, a świadek odpowiada wówczas na pytania Sądu dot. dzieci stron np.: czy ma kontakt z dziećmi, jakie są warunki bytowe i mieszkaniowe dzieci, czy dzieci mają prawidłowy kontakt z każdym z rodziców, czy dzieci są świadome konfliktu i rozstania rodziców, czy sytuacja dzieci wychowawcza dzieci jest prawidłowa czy w związku z rozwodem coś się zmieniło itd. To przesłuchanie stanowi raczej formalność i zwykle – jeżeli strony mają zgodne stanowiska – nie powoduje utrudnienia postępowania rozwodowego, a pozwala pominąć przeprowadzenie wywiadu kuratora sądowego w miejscu zamieszkania stron.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne. 

tel.: 693 253 807                                                                      

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807