Różnica wieku a wina w rozwodzie

Między małżonkami było co najmniej jedno pokolenie różnicy. Choć na początku wydawało się, że różnica wieku nie będzie stanowiła żadnego problemu, to jednak ostatecznie okazało się, że była to główna przyczyna rozwodu. Jakie będą konsekwencje takiego ustalenia przez Sąd? Kto poniesie winę za rozkład pożycia małżeńskiego?

Nie chciałbym generalizować, ale znacząca różnica wieku pomiędzy partnerami (np. jedno pokolenie) od początku trwania małżeństwa posiada zarodki przyszłego rozkładu. Oczywiście znajdą się z pewnością pary, które temu zaprzeczą, ale też często jednak takie związki nie wytrzymują próby czasu. Decyzja o ślubie w takiej sytuacji na pewno należy do ryzykownych i odważnych.

Kto jest winny w rozwodzie przy dużej różnicy wieku?

Jak rozpatrywać zatem kwestie winy za rozkład pożycia w przypadku takich małżeństw? Decyzję o związaniu się węzłem małżeńskim podjęli oboje małżonkowie, więc być może należałoby uznać winę obu stron w związku z podjęciem przez nich wspólnego ryzyka… Wcześniej należałoby jednak zadać zasadnicze pytanie – czy różnica wieku między małżonkami może być w ogóle uznana za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia?

Odpowiedź musi być negatywna, bo wiek nie może być rozpatrywany w kategoriach zawinienia. Jeśli więc Sąd uzna, że rzeczywiście główną przyczyną rozkładu pożycia małżonków była różnica wieku, to powinien orzec rozwód z przyczyny niezawinionej przez żadną ze stron. Z podobnym wyrokiem Sądu można spotkać się także w przypadku choroby psychicznej jednego z małżonków.

Znaczna różnica wieku małżonków (w danej sprawie ponad 30 lat) może być uważana za ważną przyczynę rozwodu, gdyż przy tak znacznej różnicy wieku postępowanie małżonka wiekiem starszego wobec małżonka młodszego, nie przepojone dostateczną troskliwością i wyrozumiałością, może stanowić zarzewie rozkładu o wiele łatwiej niż między małżonkami bardziej dobranymi pod względem wieku. W tej sytuacji, i gdyby nawet należało dojść do wniosku, że pozwanemu małżonkowi (starszemu o 30 lat) nie można przypisać winy rozkładu, sąd powinien rozważyć wpływ tak wyjątkowej różnicy wieku na rozkład pożycia stron na płaszczyźnie niezawinionej przyczyny” (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 1960 r. , sygn. akt: IV CR 631/59)

Różnica wieku – niezawiniona przyczyna rozwodu?

Oczywiście jest to pewne generalne podejście do zagadnienia. W każdej indywidualnej sprawie może okazać się, że istnieją jeszcze inne przyczyny rozkładu pożycia, które będą zawinione. Niewątpliwie będzie to miało wpływ na treść orzeczenia Sądu. Ponadto, niekiedy wskazuje się, że warto zwrócić również uwagę na pobudki zawarcia związku małżeńskiego przez każdą ze stron – czy deklarowana miłość była prawdziwa czy może pozorna, czy rzeczywisty cel zawarcia małżeństwa nie był inny (np. chęć wzbogacenia się). Wydaje się, że to mogą być już okoliczności istotne z punktu widzenia ewentualnego zawinienia.

Nie da się więc wykluczyć, że w przypadku dużej różnicy wieku między małżonkami dojdzie do wskazania małżonka winnego za rozkład pożycia. Niemniej jednak, generalna zasada, która ukształtowała się w orzecznictwie Sądów jest taka, że różnicę wieku małżonków należy uznać za niezawinioną przyczynę rozkładu pożycia.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807