Ile kosztuje rozwód?

Jedno z najczęściej zadawanych pytań w kancelarii. Określenie kosztów wpływa czasem nawet na decyzję o wszczęciu postępowania rozwodowego przed Sądem.

W tym wpisie postaram się więc możliwie dokładnie odpowiedzieć na tytułowe pytanie, z tym że z uwagi na pewną przejrzystość podzielę ten artykuł na dwie części i w pierwszej omówię wyłącznie kwestię kosztów sądowych.

Przeczytaj cały tekst


Co to jest stan niedostatku?

Jedną z przesłanek, którą należy spełnić, domagając się zasądzenia alimentów na swoją rzecz od małżonka winnego rozkładu pożycia (przy stwierdzeniu winy obu małżonków) jest pozostawanie w stanie niedostatku.

Co właściwie oznacza to określenie? Aby przybliżyć Ci to pojęcie dokonałem przeglądu orzecznictwa Sądów w tym zakresie, które zaprezentuję poniżej.

Przeczytaj cały tekst


Rozwód z winy małżonka – konsekwencje

Orzeczenie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego pociąga za sobą istotne konsekwencje prawne dotyczące stosunku alimentacyjnego między małżonkami.

W tym wpisie wyjaśnię z czym musisz się liczyć, jeśli zostałeś uznany przez Sąd za małżonka winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Przeczytaj cały tekst


Co to jest wina w rozwodzie?

Jeżeli małżonkowie nie złożą zgodnych wniosków o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, to wówczas – co do zasady – Sąd będzie miał obowiązek orzec o winie jednego z nich bądź obojga za rozkład pożycia małżeńskiego.

W tym wpisie postaram się wyjaśnić co właściwie może zostać uznane przez Sąd za „winę w rozkładzie pożycia”.

Przeczytaj cały tekst