Jak uregulować kontakty z dzieckiem?

Przepychanki między żyjącymi w rozłączeniu rodzicami o spotkania ze wspólnym dzieckiem to niestety dość częste zjawisko. Jak sobie z tym poradzić?

W tym artykule opiszę w jaki sposób można sądownie uregulować kontakty z dzieckiem.

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

W powyższym celu należy złożyć wniosek do Sądu, właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania dziecka, o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. We wniosku powinniśmy szczegółowo opisać, jak chcemy, żeby te kontakty wyglądały. Opis powinien być możliwie dokładny ze wskazaniem dni tygodnia, godzin (od której do której) spotkań dziecka z rodzicem. Należy również wskazać miejsce spotkań, ewentualnie skąd dziecko będzie odbierane i gdzie odwożone po spotkaniu.

Często spotykaną praktyką jest również uregulowanie kontaktów w czasie wakacji, ferii zimowych czy świąt. Wówczas również należy podać konkretne propozycje np. 1-15 lipca – okres kiedy dziecko będzie pod opieką matki, 16-31 lipca – okres kiedy dziecko będzie pod opieką ojca.

Jeśli chodzi o weekendy, to rodzice często dzielą się naprzemiennie np. parzyste soboty miesiąca z matką, a nieparzyste z ojcem (a niedziele tak samo lub na odwrót – według uznania rodziców). Konkretne wyliczenia dat i godzin niekiedy są krytykowane z uwagi na nadmierną drobiazgowość, ale z drugiej strony ścisła regulacja może zapobiec konfliktowym sytuacjom w przyszłości.

Zwykle jest też tak, że kontakty dotyczą tylko jednego z małżonków – tego, który nie przebywa z dzieckiem na stałe i przeważnie ma ograniczone wykonywanie władzy rodzicielskiej. To właśnie jego terminy spotkań z dzieckiem ustala się w takim postępowaniu, bo w pozostałym czasie dziecko co do zasady przebywa z drugim rodzicem.

Opieka naprzemienna

Zdarza się jednak tak, że rodzice stosują tzw. opiekę naprzemienną. Jeśli rodzice potrafią ze sobą współpracować, to wówczas – zgodnie z ustalonym wcześniej planem wychowawczym – dziecko może równomiernie dzielić czas między dwa domy. Przez pewną część miesiąca mieszka wtedy z matką, a później z ojcem. Takie rozwiązanie wymaga jednak silnej współpracy rodziców, a przede wszystkim akceptacji samego dziecka.

Na zakończenie wspomnę jeszcze, że uprawnienie do kontaktów z dzieckiem mają także rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz osoby, które sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Każda z w/w osób może także żądać sądowego uregulowania kontaktów. Jak widać, kontakty są więc niezależne od kwestii władzy rodzicielskiej (choć w postępowaniu o władzę rodzicielską można je również ograniczyć).

W kolejnym artykule na blogu opiszę w jaki sposób Sąd może ograniczyć lub zakazać kontaktów rodzica z dzieckiem.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807