Jak przygotować się do sprawy o alimenty?

Złożyłeś pozew o alimenty, czekasz na rozprawę i zastanawiasz się jak dobrze się do niej przygotować? O co będzie pytał Sąd i jak odpowiadać, aby mieć szansę na pozytywne zakończeniu procesu? Dzisiaj kilka słów o przygotowaniu do rozprawy o alimenty.

Dowód z przesłuchania stron to – oprócz dokumentów uzasadniających potrzeby osoby uprawnionej – jeden z podstawowych dowodów w sprawie o alimenty. Sąd przesłuchuje na rozprawie zarówno stronę powodową (tę która złożyła pozew), jak i stronę pozwaną (tę która się broni i ma płacić alimenty).

Jak wygląda rozprawa w sprawie o alimenty

Jako pierwsza przesłuchiwana jest strona powodowa, a jako druga – strona pozwana. Jeśli składałeś więc pozew, to będziesz na rozprawie wypowiadał się i odpowiadał na pytania Sądu jako pierwszy. Oczywiście na początku rozprawy Sąd spyta strony o ich aktualne stanowiska w sprawie – tutaj należy zazwyczaj tylko podtrzymać stanowiska z pism procesowych. Następnie Sąd przystępuje już do przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron.

Na marginesie zaznaczę, że przed stronami zwykle są przesłuchani jeszcze świadkowie, ale oni akurat w sprawach o alimenty nie występują aż tak często. Dlatego w celu uproszczenia sytuacji – podaję przykład, gdy przesłuchiwane są tylko same stron, a następnie po przedstawieniu końcowych stanowisk stron i zamknięciu przewodu sądowego dochodzi do wydania wyroku przez Sąd.

O co pyta Sąd w sprawie o alimenty

Na jakie pytania Sądu należy się przygotować? Strona powodowa na pewno powinna mieć bardzo dobrze opanowaną listę potrzeb – czyli na jakie potrzeby uprawniony do alimentów przeznacza środki pieniężne i w jakiej wysokości. Należy oszacować te wydatki średnio w skali jednego miesiąca, bo w takim wymiarze zasądzane są alimenty. Najczęściej robimy to już na etapie sporządzania powództwa, a na rozprawie jedynie powtarzamy nasze wyliczenia.

Oczywiście nie trzeba zapamiętywać wszystkich kwot z dokładnością do złotówki. Wystarczy powiedzieć mniej więcej ile dana potrzeba kosztuje (np. średnio ok. 200 zł czy 250 zł miesięcznie). To jest absolutnie podstawowy element przesłuchania strony powodowej w sprawie o alimenty. Na koniec należy zwykle podać ile łącznie wynoszą wszystkie potrzeby w skali miesiąca. Powinno to być oczywiście zgodne ze stanowiskiem przedstawianym w pozwie.

Sąd będzie także pytał o wiedzę na temat sytuacji materialnej i życiowej osoby pozwanej, czyli tej która ma płacić alimenty. Oczywiście odpowiadamy na miarę wiadomości, które posiadamy. Sąd może interesować się tym, czy pozwany pracuje, a jeśli tak, to gdzie, ile mniej więcej może zarabiać, czy posiada jakiś majątek, czy posiada jakieś inne osoby na utrzymaniu, czy poza alimentami przekazuje uprawnionemu do alimentów jeszcze jakieś środki.

Przy temacie przesłuchania stron chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden plus występowania z pełnomocnikiem procesowym. Taki pełnomocnik ma prawo zadawania pytań. Jeśli więc zapomnisz o jakimś wydatku albo pomylisz pewne kwestie – na skutek pytania pełnomocnika zawsze można do tego wrócić i coś dodać lub skorygować. Występując w procesie sam – odpowiadasz wyłącznie na pytania Sądu oraz przeciwnika. Pełnomocnik czuwa więc nad prawidłowym przebiegiem Twojego przesłuchania i poprzez zadanie pytania może pomóc skierować Twoją wypowiedź na właściwe tory.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne. 

tel.: 693 253 807                                                                      

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807