Rozwód a sprzedaż udziału i wpis w księdze wieczystej

Jeden z rozwiedzionych małżonków chciałby pozbyć się swojego udziału we wspólnej nieruchomości. Co ważne, chciałby tego dokonać jeszcze przed postępowaniem o podział majątku wspólnego, ponieważ znalazł akurat kupca na swój udział. Kupiec chciałby jednak być chroniony zapisami księgi wieczystej, a w tej póki co – widnieją oboje małżonkowie jako współwłaściciele na zasadach ustawowej wspólności. Taki zapis uniemożliwia transakcje w zgodzie z treścią księgi wieczystej. Konieczna będzie zatem zmiana tego wpisu. Czy można jej dokonać w oparciu o wyrok rozwodowy?

Przeczytaj cały tekst

Separacja a rozdzielność majątkowa

Jak wygląda sytuacja majątkowa osób, które zdecydowały się na separację? Formalnie takie małżeństwo trwa nadal i żaden z małżonków nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Czy zatem między małżonkami w separacji w dalszym ciągu panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej? Czym jest z kolei separacja faktyczna i jaki ma wpływ na rozdzielność majątkową? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym wpisie.

Przeczytaj cały tekst

Czy jest możliwa skarga kasacyjna w sprawach o rozwód i alimenty?

Zapadł wyrok Sądu II instancji w sprawie o rozwód bądź alimenty. Czy istnieje jeszcze możliwość odwołania się od takiego wyroku? Czy ten wyrok staje się od razu prawomocny? Czy w przyszłości będzie jeszcze kiedyś możliwość zmiany poszczególnych punktów tego orzeczenia czy może ten wyrok będzie wiązał „raz na zawsze”? W dzisiejszym wpisie postaram się udzielić odpowiedzi na te pytania.

Przeczytaj cały tekst

Dlaczego warto mieć adwokata w sprawie o rozwód?

Zastanawiasz się czy w sprawie o rozwód będzie Ci potrzebny adwokat? Czy może lepiej spróbować „załatwić” całą sprawę samodzielnie? Decyzja należy zawsze do Ciebie. W tym wpisie pokażę Ci jednak, jakie są pozytywne strony skorzystania z pomocy adwokata przy procesie rozwodowym.

Przeczytaj cały tekst

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w sprawie o rozwód

Pisałem ostatnio o wywiadzie środowiskowym kuratora w sprawie o rozwód. Nie należy jednak mylić tej czynności i osoby z kuratorem procesowym, który jest ustanawiany dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. W dzisiejszym wpisie poruszę temat właśnie tego drugiego kuratora i okoliczności związanych z ustanowieniem go przez Sąd.

Przeczytaj cały tekst