Wynagrodzenie za pracę a majątek wspólny

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków według ustawowych zasad? Klasyczna odpowiedź to wynagrodzenie za pracę, jak również dochody z innej działalności zarobkowej (czyli np. z prowadzenia własnej działalności gospodarczej). Czy w tym zakresie istnieją jednak jakieś wyjątki lub ograniczenia?

Przeczytaj cały tekst


Kto jest właścicielem rzeczy kupionej za pieniądze z odszkodowania?

W ostatnim wpisie poruszyłem kwestię odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wskutek rozstroju zdrowia, które co do zasady wchodzą w skład majątku osobistego poszkodowanego małżonka, a nie majątku wspólnego obojga małżonków.

Zatrzymałem się na problemie, kiedy małżonkowie postanowią kupić sobie za pieniądze z odszkodowania np. mieszkanie czy samochód. Kto będzie właścicielem takiego przedmiotu?

Przeczytaj cały tekst


Prawa niezbywalne jednej osoby a majątek wspólny

W polskim systemie prawnym przewidziane są sytuacje, w której określone prawo może przysługiwać tylko jednej osobie. Od razu widać, że ta koncepcja może kłócić się z sytuacją małżonków pozostających w ustroju majątkowej wspólności małżeńskiej, gdzie co do zasady wszystko jest wspólne.

Jak więc ustawodawca rozwiązał tę sytuacje?

Przeczytaj cały tekst