Przesłuchanie stron w procesie o rozwód

Powierzając adwokatowi sprawę klient często ma nadzieję, że nie będzie musiał już mieć z nią żadnej styczności na etapie sądowym. Niestety w przypadku rozwodu nie jest to prawdą. Dlaczego?

Ponieważ w sprawach rozwodowych Sąd ma obowiązek przeprowadzenia obligatoryjnego dowodu z przesłuchania stron. I o tym będzie dzisiejszy wpis.

Przeczytaj cały tekst


Rozwód a choroba psychiczna małżonka

W praktyce nie brakuje niestety przykładów, kiedy rozwód następuje z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków. Jak wówczas powinien zachować się Sąd, orzekając o winie za rozkład pożycia?

Z tego wpisu dowiesz się jaki wpływ na postępowanie o rozwód ma choroba psychiczna jednego z małżonków.

Przeczytaj cały tekst


Zmiana stanowiska w sprawie o rozwód

Czy w trakcie procesu rozwodowego strony mogą zmieniać swoje stanowisko? Czy raz złożona deklaracja w pozwie bądź odpowiedzi na pozew wiąże stronę do samego końca postępowania?

W tym wpisie wyjaśnię kwestię możliwości zmiany swoich żądań w procesie o rozwód.

Przeczytaj cały tekst